Cập nhật mới nhất tiến độ dự án Aqua City đầu Năm 2021