Tiến độ dự án Aqua City đi đúng lộ trình cam kết dù các tác nhân xấu gây ảnh hưởng