Aqua City – Giá chuyển nhượng bao nhiêu? Giá thuê bao nhiêu là hợp lý?