Bệnh viện quốc tế Shing Mark và sức ảnh hưởng đến Bất động sản khu Đông Tp.Hồ Chí Minh