Chính thức khởi công xây dựng hạng mục trọng điểm cấp quốc gia sân bay Long Thành