Lễ khởi công xây dựng Cầu Vàm Sứt kết nối Đồng Nai – TP.HCM