Lễ vinh danh công ty tiêu biểu phân phối dự án Aqua City