Tiến độ Aqua City mới nhất tháng 10/2020 đi đúng lộ trình bên cạnh cơ sở hạ tầng thi công làm tăng giá trị dự án

090 1111 060