XU HƯỚNG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN 2022: MARTECH LÊN NGÔI? 

martech

XU HƯỚNG MARKETING BT ĐỘNG SN 2022: MARTECH LÊN NGÔI? 

Marketing bt động sn luôn là mt công chtrợ đắc lc giúp cho thtrường hot động sôi ni hơn, giúp khách hàng ddàng tiếp cn vi các thông tin vsn phm bt động sn,Vy xu hướng marketing nào sdn dt thtrường bt động sn trong năm 2022? 

Tng quan thtrường bt động sn năm 2021 

Cơ h

Trong năm 2021, tiếp ni chui dbáo vchu k10 năm trên thtrường, nhng lo ngi vbong bóng bt động sn,… là mt đòn khá nng từ đại dch Covid-19. Nn kinh tế gn như phi bám theo tình hình dch bnh để có phương án phát trin phù hp. Chính vì vy mà trong sut 1 năm qua, thtrường lúc lên lúc xung, lúc tưởng chng như đóng băng. Tuy nhiên, theo thng kê thì bt động sn vn là kênh duy trì khá tt ssôi động, các giao dch và tlquan tâm vn tương đối nóng. Đặc bit khi mà các kênh đầu tư khác như chng khoán, cryptocurrency,có du hiu hnhit. 

Slượt tìm kiếm tkhoá “Bt động sn” trong giai đon 2017-2018 ti Vit Nam – Google Trends 

Bên cnh đó, phi nói đến nhng điu kin thun li vmt pháp lý đối vi ngành bt động sn đã được Chính phdn hoàn thin. Các quy định như Lut Xây dng sa đổi 2020, Nghquyết 164,ha hn smang li stăng trưởng đáng ktrong cngn và dài hn. 

Thách th

Thnht, dù tình hình dch Covid 19 đã có phn bình n, Vit Nam nói riêng và thế gii nói chung vn luôn phi trong scnh giác cao độ, và sn sàng ng phó vi nhng nguy cơ bùng phát trli ca đại dch, chưa kể đến ri ro tnhng biến động khác. 

Thhai là bài toán Marketing trong bi cnh nhu cu vn đang tăng chm, và người mua thì ngày càng cn trng hơn trong nhng quyết định đầu tư bt động sn.

Thba, dch Covid-19 đã to ra nhng thay đổi rt ln vnhn thc, hành vi ca khách hàng trong vic tìm kiếm, tiếp cn các sn phm bt động sn buc các doanh nghip phi nhanh chóng thích ng, ci tiến quy trình marketing ca mình để có thể đạt được hiu qutt nht. 

Hin nay đang có nhng kênh marketing bt động sn nào? 

Nói vkênh/công c/cách thc marketing bt động sn, hin nay có rt nhiu cách tiếp cn. Tùy vào thi đim, nhu cu mà doanh nghip áp dng có chn lc mt trong snhng hình thc đó. 

Marketing bt động sn online 

 • Social Media Marketing (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Tiktok, Twitter, Linked,…): mng xã hi đang trthành xu hướng ca thế gii, hdành rt nhiu thi gian để gii trí và tìm kiếm thông tin trên đó. Khách hàng ở đâu thì chúng ta trin khai đó, tranh thmi cơ hi để hình nh sn phm “lt” vào mt ca h. Nhng kênh tiếp cn này cho phép trin khai dưới nhng hình thc và ni dung đa dng.
 • Các ng dng chat (messenger, zalo, viber): to kết ni nhanh chóng, min phí, phù hp để tương tác thường xuyên. Tuy nhiên cũng vì vy mà khách hàng có thnhn tin, gi đin bt clúc nào, khá tn thi gian cũng như xao nhãng nếu đang làm vic.
 • Email marketing (Mailchimp, GetResponse): slượng người sdng đã gim sút so vi trước. Tuy nhiên, hình thc này vn được áp dng đối vi các khách hàng có địa v hoc ln tui vì chúng thhin schuyên nghip và đáng tin cy.
 • Website SEO & SEM: ti ưu kết qutìm kiếm thông tin vbt động sn cho khách hàng, khi hgõ nhu cu trên Google, Cc Cc,… thì sẽ đề xut. Xây dng các website là mt cơ hi tt để làm marketing. Kênh này cũng yêu cu mt phn khá quan trng tContent Marketing.
 • Display Advertising (Qung cáo hin th): là nhng qung cáo xut hin trong các din đàn, blog, trang web có lượt xem tt,… Doanh nghip có thti ưu trang web ca mình để tăng hiu qucho qung cáo hoc liên hệ đặt qung cáo vi các website ln, uy tín, traffic n định,…
 • Google My Business (Google địa đim): tăng khnăng tiếp cn thông qua hành vi tìm kiếm vtrí dán ca khách hàng.
 • Báo đin t(PR online): sdng ni dung để qung cáo, PR các dán, thương hiu vi lượt tìm kiếm nhanh chóng, uy tín. Tuy nhiên, ni dung sphi được duyt hoc trphí trước khi xut bn.
 • Đăng tin rao vt bt động sn: tn dng nn tng các trang như batdongsan.com.vn, alonhadat.com.vn, muaban.net,… để rao bán, đăng tin hoc tìm mua bt động sn.

Marketing bt động sn offline 

 • Host events (skin, KOL): tchc nhng skin ln, quy mô để thu hút stham gia ca khách hàng; mi nhng ni tiếng và có tm nh hưởng ti skin. Thông qua s kin để cng cnim tin ca khách hàng đối vi dán và thương hiu.
 • Báo giy, tp chí (Print Advertising): tương tnhư báo đin t, thói quen đọc báo giy ca người Vit còn khá phbiến. Thông qua báo chí để xây dng hình nh, uy tín cho thương hiu và sn phm. Đặc bit, vi các tp chí ln, có uy tín thì hiu qu marketing tương đối tt.
 • Tphướn, Banner, Poster: các tài liu được thiết kế thhin các thông tin chính ca dán, treo nhng nơi dnhn biết.
 • Sdng bin qung cáo ln (Billboards), roadshow: Đặt các bin qung cáo tm ln ngoài tri kết; các đoàn diu hành vi đồng phc và băng rôn,… để tăng độ phthông tin ti nơi có các nhóm khách hàng tim năng. Chi phí cho đặt bin qung cáo ln khá cao, đòi hi tính sáng to và có sc hút ln để đạt hiu qutt nht. Mt sdoanh nghip còn tn dng qung cáo lưu động, skết hp gia đặt bin và roadshow.
 • Phát trơi, gi thư tay: mt cách thc tiếp cn truyn thng nhưng vn khá hiu qu; các công ty tích cc gi nhng cun brochure hay trơi, có thkèm theo cthư tay đến nhng đối tượng khách hàng tim năng.
 • Marketing truyn ming: thông qua khách hàng hin ti hoc các đội nhóm lan truyn thông tin vdán mt cách tích cc. Vic gii thiu sn phm qua người quen, mt cách tnhiên thì độ tin tưởng scao hơn nhưng li mt khá nhiu thi gian.
 • Bán hàng, tư vn trc tiếp: btrí các quy gii thiu nhng nơi có v trí đẹp, dân cư đông đúc, nhiu khách hàng tim năng qua li để cung cp thông tin và gii đáp thc mc.
 • Phát thanh (Radio), truyn hình (TV): khách hàng tiếp cn theo cách b động. Hình thc này có độ phsóng ln, la chn các khung gitim năng để đưa thông tin đến đối tượng người nghe/người xem; lp đi lp li nhm to hiu ng ghi nh.

Các kênh marketing khác 

 • Tin nhn SMS: trước đây khá phbiến nên dn đến tình trng tin rác xut hin nhiu, người nhn mt nim tin, tâm lý đề phòng. Tuy nhiên, vn là mt cách hu hiu để chăm sóc khách hàng, khi có được schp thun th.
 • Gi đin thoi trc tiếp: cách nhanh chóng để tiếp cn và tác động đến tâm lý khách hàng. Tuy nhiên, li dkhiến người nhn cm thy khó chu, phin phc nếu quá lm dng nhng cuc gi lnh (cold call).
 • Bng đin t(ngoài tri, trong thang máy, trong tòa nhà): tương tnhư các bng qung cáo truyn thng nhưng kết hp thêm đèn led, ng dng công ngh, hiu ng hình nh,… để tăng tính thu hút. Đặt nhng v trí mà người đọc có thtranh th thi gian mt vài phút để xem xét thông tin, nhng snh chln đông người qua li.
 • Quà tng, khuyến mãi: kênh marketing truyn thng tuy nhiên vn được ng dng phbiến và có hiu qutt nếu doanh nghip chn đúng thi đim, cách thc t chc.

Xu hướng marketing bt động sn năm 2022 

Ngày 3.11, trong khuôn khTECHFEST 2021 đã din ra bui mentor vi ni dung “MARTECH Bt động sn – xu hướng và dbáo năm 2022”, ông Phm Minh Toàn – Founder TimeUniversal chia s“Trong năm 2022, vic ng dng công nghvà shoá vào marketing bt động sn sdin ra mnh mhơn bao gihết”. 

Bui mentor được tchc theo hình thc trc tuyến – nh chp màn hình 

Đúng như vy, khi dch Covid 19 đã thay đổi cách thc mà khách hàng tiếp cn sn phm bt động sn thì vic ng dng các gii pháp, nn tng công nghvào Marketing & Sale dán ca doanh nghip (Martech bt động sn) là ti cn thiết. Mt scông cụ được dự đoán strthành xu hướng trong năm 2022 

Marketing bt động sn bng Wifi Marketing 

Mt trong nhng phương pháp marketing bt động sn được áp dng khá phbiến hin nay, đây là phương thc marketing bt động sn kết hp gia truyn thông xã hi và marketing. 

Có thhiu đơn gin, phương pháp marketing bng Wifi Marketing chính là vic thông qua các sóng truyn wifi để marketing trên popup, banner trên màn hình đin thoi hoc máy tính có kết ni vi sóng wifi. 

Để sdng mng wifi, người dùng phi thc hin nhng thao tác nhnhư click vào đường link Website, chia slên trang cá nhân, đin thông tin (email, gii tính,..).

Phương thc Wifi Marketing thường hin thvi các thiết bsmartphone, tablet, laptop. Thông qua đó sgiúp sn phm tiếp cn gn hơn vi khách hàng, nâng tm nhn din thương hiu. 

Marketing bt động sn da trên công nghthc tế ả

Sdng công nghthc tế ảo để marketing bt động sn cũng là phương pháp qung cáo bt động sn được nhiu sàn giao dch cùng chủ đầu tư ứng dng rng rãi. 

Đặc bit trong thi đại công nghsố đang lên, để tránh khách hàng “bi thc” trước quá nhiu thông tin bt động sn khác nhau, vic ng dng công nghthc tế ảo sgiúp người mua có thcm nhn được sn phm bt động sn rõ ràng và chi tiết hơn. 

Scó mt ca công nghthc tế ảo sgiúp khách hàng có được nhng tri nghim chính xác và thc cht nht vsn phm, từ đó htrvic bán hàng bt động sn càng thêm thun li. 

Vi công nghthc tế ảo, kết hp công nghVR vi 3D để xây dng không gian đa chiu mang tính trc quan, giúp khách hàng có thnhìn bao quát toàn cnh không gian bt động sn 360 độ

Marketing bt động sn da vào Mobile App 

Sdng App Mobile để marketing bt động sn cũng là phương pháp qung cáo dán được nhiu chủ đầu tư áp dng. Shtrca các App Mobile hin đại như App Landsoft giúp khách hàng có thddàng tìm kiếm thông tin dán bt động sn, bng giá và dán đang mbántrên đin thoi di động. 

Sxut hin ca App Mobile Landsoft còn giúp thu hp li khong cách gia khách hàng và người bán, tăng cường khnăng giao dch cho các sàn cùng chủ đầu tư

Marketing Automation 

Marketing Automation là phương án qung cáo bt động sn kết hp gia Email Marketing cùng vi hthng CRM, tiêu biu là nhng phn mm tự động hóa các quy trình marketing giúp chủ đầu tư cùng các sàn giao dch có thphân loi các phân khúc khách hàng, tích hp và qun lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng hiu quả…

Smart GDN 

Marketing bt động sn dtrên Smart GDN là gii pháp qung bá dán bt động sn thông minh. Trong đó da trên phm vi ngân sách cùng giá thu ca chiến dch marketing, Smart GDN shin ththông tin qung cáo ca doanh nghip đúng vi khách hàng mc tiêu sao cho hiu qunht, da trên khi dliu người dùng khng l. Theo đó, doanh nghip chcn nhp nhng thông tin cơ bn như tiêu đề, hình nh đại din,.. 

Tuy nhiên, hình thc có nhược đim chính là cn ngun ngân sách ln, nhng doanh nghip hn chế vngân sách thì đây không phi là mt la chn sáng sut.

Marketing  bt động sn trên nn tng ng dng Chatbot 

Tăng cường qung bá dán bt động sn trên ng dng Chatbot cũng là gii pháp marketing bt động sn được ng dng nhiu trong giai đon công ngh4.0. 

ng dng Chatbot là ng dng htrợ đối thoi, là sn phm cơ bn ca trí tunhân to AL nên ng dng này có thgiúp người dùng gii đáp được thc mc ca khách hàng vsn phm bt động sn dù khi không có nhân viên trc tuyến htr, chcn da trên hthng câu trli đã được phân tích và cài đặt cho Chatbot là được. 

Bt động sn là mt ngành sn phm mang giá trcao, vì thế chúng ta phi luôn cp nht nhng xu hướng mi để tiếp cn vi khách hàng mc tiêu mt cách ddàng hơn. 

Mt skênh marketing tiếp tc là xu hướng trong năm 2022. 

Bên cnh vic áp dng các công ngh, nn tng mi thì các công ctruyn thng như SEO; SEM; Social advertising; Content marketing tp trung vào vic ti ưu hoá tri nghim khách hàng cũng svn là xu thế trong mng marketing online. Để có thphát huy hiu qutrit để tnhng kênh này các doanh nghip có thphát trin theo hướng cá nhân hoá tri nghim khách hàng. 

Ngoài ra, mt skênh marketing offline ít bị ảnh hưởng bi dich Covid 19 mà doanh nghip có thquan tâm như: Marketing truyn ming; Báo giy, tp chí (Print Advertising); Sdng bin qung cáo ln (Billboards), roadshow,

martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, martech, marketing bất động sản

marketing bất động sản 

Đánh giá bài viết post